Specializovaná centra

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (Centrum PRVoK)

Certifikované pracoviště zaměřené na rizikového chování spojené s informačními a komunikačními technologiemi. Prevence rizikového chování na internetu nebo mobilu. Edukace, intervence a výzkum v oblasti kyberšikany, sextingu, kybergroomingu, stalkingu nebo sociálních sítí.

WEB

DigiDoupě

Technologická laboratoř DigiDoupě je provozována Centrem PRVoK ve spolupráci s komerčními i nekomerčními subjekty. Orientuje se především na smysluplné využívání IT technologií ve vzdělávání, ale také v běžném životě.

WEB

Centrum výzkumu zdravého životního stylu

Výzkum, aplikace, edukace a poradenství v oblasti zdravého životního stylu a zdravotní gramotnosti, stárnutí, reprodukčního zdraví, výživy nebo psychohygieny.

WEB

Centrum celoživotního vzdělávání

Vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Poskytuje rekvalifikace, odborné kurzy a další vzdělávání pedagogickým pracovníkům, veřejnosti, firmám a institucím. Organizuje zábavně-vzdělávací akce pro děti a mládež, Dny absolventů, stříbrné i zlaté promoce.

WEB

Ústav speciálněpedagogických studií

Svého druhu největší akademické pracoviště v ČR zaměřené na speciální pedagogiku. Realizuje širokou nabídku studijních oborů. Kromě výuky vykonává rozsáhlou vědecko-výzkumnou i publikační činnost, vydává odborný recenzovaný časopis Journal of Exceptional People, pořádá odborné vědecké konference a je úspěšným řešitelem řady výzkumných, inovačních nebo rozvojových projektů.

WEB

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Celouniverzitní zařízení poskytující komplexní odborný poradenský, technický a terapeutický servis studentům se specifickými potřebami, kteří studují na některé z osmi fakult UP. Centrum je součástí Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP a zajišťuje mimo jiné simultánní přepis, asistenty na překonávání architektonických bariér, průvodcovské služby, půjčování pomůcek, diagnostiku specifických poruch učení, logopedickou intervenci, nebo tlumočníky do znakového jazyka, příp. znakované češtiny, a orální tlumočení.

WEB

Asociace studentů speciální pedagogiky

Spolek sdružující studenty speciální pedagogiky, který působí pod záštitou Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP. Organizuje přednášky, besedy, workshopy týkající se tématu speciální pedagogiky. Pořádá benefiční akce, spolupracuje s odborníky, rodinami i samotnými lidmi se zdravotním postižením či znevýhodněním. Popularizuje speciální pedagogiku.

WEB

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Vědecko-výzkumné zaměření ústavu se specializuje na prostředí školy a dalších sociálních institucí.

WEB

Ústav cizích jazyků

Ústav se zaměřuje na cizojazyčné vzdělávání a vzdělávání učitelů cizího jazyka (anglický a německý jazyk).

WEB

Smíšený komorní sbor ATENEO

Možnost uspořádání koncertu. Repertoár ATENEA je stejně rozmanitý jako jeho složení. Rozprostírá se od tzv. staré muziky až po hudbu moderní, v některých případech postmoderní. Rozpětí stylů se pohybuje od hudby vážné přes sborové úpravy lidových a populárních písní až po skladby menšinových žánrů jako blues, spirituál či gospl.

WEB

TechnoLab - veřejná dílna pro školy i kutily

Dílna vybavená nejmodernějším nářadím - otevřená jak pro školky a školy, tak pro širokou veřejnost. Vytvořit si zde můžete i náročné projekty. V dílně naleznete kompletní vybavení - tradiční ponky se svěráky, hoblice, pily, soustruhy, frézky, vrtačky, šroubováky, ale i lasery, 3D tiskárny, CNC obráběcí stroje a robotické zázemí. V dílně jsou i speciální bezpečné stroje pro práci dětí od 5 let věku (soustruhy a pily na dřevo). Kapacita dílny je 2x15 osob.

WEB

Basement - umělecká galerie

Nabízí kvalitní kulturní program široké i odborné veřejnosti prostřednictvím pravidelných výstav a jejich doprovodným programem zahrnující například různé formy galerijní edukace, přednášek, besed, prezentací umělců a zajímavých osobností z kultury.

WEB