Spolupracujte s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého

Co nabízíme

Využijte výsledky našeho výzkumu ve vaší organizaci. Spolupracujte s našimi vědecko-výzkumnými centry a specialisty z různých oborů. Pracujte s námi na společných projektech. Nebo nás podpořte formou daru či sponzoringu.

Dlouhodobě spolupracujeme s firmami, školami, vládním i neziskovým sektorem.

Přidejte se do rodiny našich partnerů.

Univerzita Palackého v Olomouci získala Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost za rok 2019.